Android aplikace pro připomínání a evidenci užívaných léků

Chytré telefony jsou šikovné a jedna z věcí, na které se dají použít je i evidence a připomínání užití léku či léčivého přípravku. I když na toto existují speciální (pouze k tomuto určené) aplikace, zjistil jsem, že paradoxně se na to hodí více zcela jiná.

Již delší dobu používám na svém chytrém telefonu Samsung GT-i5800 aplikaci pro vedení rozličných statistik s názvem KeepTrack. Existuje v placené, ale i bezplatné verzi a nutno říci, že vše podstatné zde můžete dostat zdarma. Umožňuje sledovat, respektive si vést statistiku (či chcete-li přehled) o rozličných událostech. Můžete si značit hodnoty numerické (tedy kolik, např.: 5, 50 atd.), i záznamy nabývající logické hodnoty (ano = událo se). Aplikace poté eviduje i datum a čas, kdy jste danou hodnotu zadali, případně si toto datum můžete sami zadat – či dle potřeby upravit. Pokud se jedná “jen” o obyčejnou aplikaci pro vedení statistik.

Umožňuje si ale pro jednotlivé “trackery” (stopaře, počítadla) zavést budíky (upozorňovače). A to dokonce tak, že u jednoho Trackeru můžete mít těchto budíků více. Použití pro připomínku a evidenci užívaných léčivých prostředků se přímo nabízí. Počet upozornění u daného počítadla (Trackeru) si nastavíte dle toho kolikrát daný lék užíváte. Ve chvíli užití si poté i toto poznačíte, takže máte i zpětně přehled jestli jste opravdu lék užili nebo nikoliv.

KeepTrack je v upozorňování dokonce navržen tak dobře, že si můžete nastavit tzv. tichý alarm, kdy o nutnosti provést akci (zde si vzít lék) jste upozorněni pouze ikonkou v oznamovací oblasti systému Android. Druhou možností je poté si nastavit i zvukové upozornění. To se poté chová – zní – stejně, jako zvuk, který máte nastaven pro příchozí SMS zprávy.

Možná si říkáte, pro používat aplikaci původně zamýšlenou na sledování / vedení statistik o cvičení, návštěvách bazénu nebo jakýchkoliv dalších opakujících se aktivit. No, jednoduše protože aplikace speciálně vytvořené pro vedení přehledu užívaných léků a doby jejich užívání (či faktického požití) nejsou zdaleka tak propracované, resp. pro toto vhodné. Například vám umožní si vést přehled užívaných léků. Stejně tak doby, kdy je máte užít i alarmů, které vás na toto upozorní. Již ale třeba nepodporují odložení “alarmu”, což KeepTrack umožňuje. A nebo nevedou samotný přehled jestli lék byl opravdu požit = vzali jste si ho). Není totiž problém alarm, upozorňující na nutnost lék užít, vypnout a lék si nevzít. U KeepTrackeru musíte navíc zavést i množstí, které jste požili, resp. ho potvrdit.

Z těchto důvodů se mi tato aplikace jeví jako prozatím nejvhodnější pro sledování a připomínání užívání léků i léčivých prostředků obecně.


Líbí se Vám můj článek? Dejte mi Like, děkuji:

Tags:

Leave a Reply