První informace o Google Chrome OS, aneb nový operační systém

Dozvěděl jsem se o základní koncepci nově příchozího operačního systému Google Chrome OS a protože je tak trochu mimo dosavadní “běžnou” koncepci, kterou o operačním systému můžeme mít, rozhodl jsem se také něco málo o něm napsat a případně vám jej přiblížit. Tím, ale nechci nezbytně nutně vás pro něj nadchnout.

Co je operační systém předpokládá všichni víme. Pro ty ostatní to vezmu stručně: jedná se o základní počítačový program (systém), který nám umožňuje spouštět další programy s jejich funkcemi a který nám umožňuje využívat jednotlivé součásti počítače. (Definice to asi není dokonalá, ale snad přenáší nosnou informaci.)

Neexistuje zde úzus, že operační systém  a programy běží a jsou fyzicky umístěné na počítači na kterém pracujeme. Existují sice rozliční tzv. tencí klienti, kdy máte vlastně něco jako počítač bez pevného disku, který veškeré data nahrává ze vzdáleného síťového disku a je tak podstatně snazší na správu, nicméně to je záležitost zejména škol a PC učeben. Co je zajímavé je to, že Google Chrome OS přináší něco na způsob tenkéo klienta i k nám domů a vlastně tak zinternetuje či podstatně zesíťovává náš počítač.

Když bych měl říci jedno ústřední motto Chrome OS, tak by se jednalo o tom, že “počítače je zejména o internetu”. Google Chrome OS je tedy jistý druh operačního systému, který je stavěn zejména pro internet  a pro jeho využívání.

Po úvodních možná více filozoficky pojatých větách si dovolím trochu faktů:
Google Chrome OS je založen na operačním systému Linux. Nicméně jako základní aplikaci se v Chrome OS stává internetový prohlížeč. V stávající koncepci běžného počítače je internetový prohlížeč pouze jedna z aplikací nicméně zde se jedná vlastně o jednu fundamentálních aplikací, bez které by celý systém snad neměl smysl. Můžeme říci, že se vlastně jedná o takový internetový terminál a to více, než o počítač jak jej chápame dnes, kdy internet jako služba je pouze jedna z možností jeho využití.

Chrome OS dnes předváděných videí také bude přistupovat ke konceptu, kdy vaše data jsou uložena na internetu. Jak z toho již asi vyplývá, s připojením k internetu stojí a padá celá práce s vašimi daty.

Chrome OS je stavěn tak, aby co nejdříve nabootoval, tedy se spustil s byl připraven k použití.

Jednotlivé aplikace se dle převáděných video ukázet spouštějí v panelech (záložkách) internetového prohlížeče, který je jak jsem již psal vlastně jednou ze základních aplikací (programů). Některé aplikace se přitom mohou spouštět v postranním panelu a nebo v malých oknech, která si můžete minimalizovat a nebo nechat zobrazená nad hlavním oknem základního programu (a tím je, ano: internetový prohlížeč).

Celkově je Google Chrome OS koncipován jako odlehčený operační systém, který se snaží používání počítače udělat co nejjednodušší a vše učinit co nejintuitivnější. To vše je dobré potud pokud to neomezuje mé možnosti se systémem dále pracovat a například jej rozšiřovat o další počítačové programy a nebo například využívat i jiné služby, než jaké nabízí firma Google.

Celkově tedy lze Chrome OS brát jako operační systém, který je tvořen hlavně pro internet a snaží se uživateli co nejrychleji umožnit připojit se k internetu a moci jej využívat. Od firmy, která na internetu a díky němu vyrostla (vyhledávač Google) to je myslím velmi chytrý a docela logický krok. Internet je přeci doménou Googlu. Dle ukázek je systém od startu po přihlašovací okno schopen nastartovat za 4 sekundy. Musím zde zmínit i svůj netbook Acer Aspire One, který funguje na více méně běžném systému Linux (a sice na Linpus Linux Lite) a tento můj netbook nastartuje za cca 10-15 sekund. A to se jedná z pohledu Chrome OS konceptu o běžný operační systém, který provádí spousty pro Chrome OS nepotřebných kroků. Co chci sle podtrhnout – u Linpus Linux Lite se jedná stále o operační systém a počítač, který funguje a je použitelný i bez internetu.

A ač je myslím internet výborná věc, je použitelný a nápomocný pro mnoho činností, myslím, že počítač by měl být použitelný a fungující i bez připojení k internetu. Doufám, že i Google Chrome OS toho bude schopen.

Co je naopak přínosné je jisté nabourání totálního monopolu, který na poli operačních systémů má Microsoft a jeho operační systém Windows. Co je naopak možná méně vhodné je fakt, že jeden monopol může být nahrazen druhým monopolem.

Zde se můžete podívat na práci v Google Chrome OS:

Zde je video o konceptu tohoto systému a proč a jak je schopen startovat tak rychle (video je anglicky):


Líbí se Vám můj článek? Dejte mi Like, děkuji:

Tags: , , , ,

Leave a Reply