Jak zprovoznit PHP ve Windows XP spolu s Apache serverem

Způsobů jak si do počítače “nainstalovat” či zprovoznit PHP interpreter je více. Já jsem zvolil cestu – pro mě – nejmenšího odporu a proto jsem zvoli verzi PHP, která se neinstaluje a to přesně soubor php-5.2.9-2-Win32.zip.

Celá instalace tak trochu spočívá v rozbalení ZIP archvívu, i když následně je zapotřebí upravit INI soubor PHP tak, aby byl nastaven tak jak potřebujete (základní nastavení pro funkční PHP zde uvedu). Po samotném rozbalení je potřeba zmínit, že pro podporu MySQL databáze je potřeba zkopírovat soubor libmysql.dll do adresáře operačního systému Windows (většinou se jedná o C:\Windows). Dále je tam zapotřebí umístit soubor php.ini, který je také zapotřebí drobně upravit.

Úprava souboru php.ini

Je dobré si nastavit:
short_open_tag = On
to způsobí, že za začátek skriptů bude považováno ”

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
Měl by nastavit, že všechny chyby jsou vypisovány.

register_globals = On
Volitelně si můžete zapnout toto, způsobuje to, že proměnnou, kterou získáte např. z POST formuláře máte ihned přístupnou pod $promenna a nemusíte k ní nejdříve přistupovat přes $_POST[“promenna”].

extension_dir = “c:/dev/php/ext”
Zde uveďte adresář, ve kterém se nacházejí rozšíření PHP (extensions).

Nyní po spuštění serveru Apache, o kterém jsem psal zde by vám měly fungovat PHP skripty, resp. interpret PHP by je měl vykonat a výsledet odeslat jako výstup na prohlížeč.


Líbí se Vám můj článek? Dejte mi Like, děkuji:

Leave a Reply